Nainstalujte si aplikaci Kvalita PENNY přímo do Vašeho mobilního telefonu

×

Tímto uděluji dobrovolně a svobodně mému zaměstnavateli, společnosti Penny Market s.r.o., IČ: 649 45 880, se sídlem Radonice, Počernická 257, PSČ 25073 (dále jen „Penny“) souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za účelem a v rozsahu uvedenými níže.

Souhlas uděluji ve smyslu ustanovení čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“). Osobní údaje budou rovněž zpracovávány na základě čl. 6, odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR, neboť je to nezbytné pro účely oprávněných zájmu Penny.

Souhlas uděluji za účelem zařazení do databáze, ve které jsou uchovávána data týkající se hodnocení výrobků privátních značek Penny a osobní údaje zaměstnanců Penny v rozsahu stanoveném níže.

Osobní údaje budou zpracovávány:

1. v rozsahu

emailová adresa, číslo Penny karty, Benefitní číslo, číslo zaměstnance Penny, případně jiného přihlašovacího údaje použitého zaměstnancem při přihlášení do Aplikace sloužící k hodnocení výrobků privátních značek Penny;

2. po dobu nezbytně nutnou k analýze a vyhodnocování údajů o konkrétních výrobcích, nejdéle však do uplynutí 3 let po příslušném hodnocení výrobků, resp. po přiměřenou dobu odpovídající oprávněným zájmům Penny (včetně např. plnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů nebo ochraně práv Penny); poté budou poskytnuté údaje anonymizovány do podoby anonymních statických dat.

Udělením souhlasu zároveň potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s poučením o zpracování osobních údajů https://www.kvalitapenny.cz/gdpr.pdf.

Novinka:

Nainstalujte si aplikaci Kvalita PENNY přímo do Vašeho mobilního telefonu